Trápi vás dlhodobá únava, nespavosť, úzkosti, depresia? Ste na správnej adrese

Individuálne sedenia

Vďaka individuálnym sedeniam si uvedomíte, ako a prečo ste sa do nepriaznivej situácie dostali, získate nadhľad a sami nájdete vhodné riešenie - urobíte vedomú voľbu


Tento výsledok dosiahneme tak, že spoločne odhalíme vzorce správania, cítenia a myslenia, ktoré nepríjemné stavy bytia spôsobujú, prehlbujú a udržiavajú vás v nich. V priebehu sedení tieto vzorce zmeníme. 


Nájdite opäť vnútornú i životnú rovnováhu!


Kurzy NLP (neuro-lingvistického programovania)


Rozvoj našich schopností preukazovať lásku (sebe i druhým) je najlepšou cestou, ktorá nás povedie ku šťastiu. Naše srdce je stredom tohto procesu a budovanie kvalitného života spočíva v schopnosti počúvať svoje srdce. Iba tak je možné v živote dosiahnuť rovnováhu.

Ako na to vás naučíme na kurzoch NLP Practitioner.