Vyštudovala som Lekársku fakultu v Bratislave, mám atestáciu z odboru psychiatria. Pracovala som 9 rokov v lôžkových a ambulantných psychiatrických zariadeniach v ČR.  V priebehu svojej psychiatrickej praxe som začala využívať poznatky z NLP (neuro-lingvistického programovania) na svojich pacientoch/ klientoch.  Keďže práca s nimi pomocou NLP prinášala pozoruhodné výsledky, začala som sa v r. 2013 venovať terapiám a trénovaniu NLP naplno. 

Otvorila som  NLP centrum na Slovensku.


Pri svojej terapeutickej práci pracujem s príčinami problémov.  Vychádzam z toho, že psychické aj telesné ochorenia vznikajú vtedy, keď nie sme dostatočne prepojení sami so sebou. Vtedy nedokážeme napĺňať svoje skutočné potreby a žijeme život iných namiesto svojho vlastného. Nech už je to z akéhokoľvek dôvodu. Svojich klientov vediem k žitiu vedomého a kvalitného života.


Pri práci okrem NLP využívam aj IEMT - Integral Eye Movement Therapy, som členom The Association For IEMT Practitioners a naše NLP centrum pravidelne organizuje tréningy IEMT.


MUDr. Eva Belešová