Pre psychické zdravie je dôležitý "Life balance" a vedomá voľba - vedomé rozhodovanie.


  • Spomínate si, kedy ste naposledy zažili pocit slobody v práci?  
  • Alebo kedy ste naposledy cítili harmóniu vo svojej rodine?
  • Či naplnenie pri svojich voľno časových aktivitách?

Radosť, šťastie, mier, láska či sloboda sa nedajú dosiahnuť tým, že si ich odškrtnete ako položky na svojom TO-DO liste. Sú to stavy bytia, ktoré dosiahnete len určitým nastavením mysle. Aby ste toto nastavenie dosiahli, je potrebné sa naučiť robiť vedomú voľbu – vedome sa rozhodovať.

Vďaka tomu sa stanete svojím vlastným životným koučom, dosiahnete vyššiu kvalitu života a prepojíte telo - myseľ - dušu (body-mind-soul).


Opäť dosiahnete vnútornú rovnováhu tým, že sa pri práci zameriame na tieto aspekty života:

Zdravie - Práca - Intímne vzťahy - Rodina - Priatelia - Voľný čas - Spiritualita

Vďaka individuálnym sedeniam si uvedomíte, ako a prečo ste sa do nepriaznivej situácie dostali, získate nadhľad a sami nájdete vhodné riešenie - urobíte vedomú voľbu

Tento výsledok dosiahneme tak, že spoločne odhalíme vzorce správania, cítenia a myslenia, ktoré nepríjemné stavy bytia ako úzkosť, depresia, syndróm vyhorenia, dlhodobá únava, či pocit smútku spôsobujú, prehlbujú a udržiavajú vás v nich. V priebehu sedení tieto vzorce zmeníme. Prinesie vám to dlhodobý efekt aj bez toho, aby ste užívali lieky. 


Cena: 1 individuálne sedenie v trvaní 90 - 120 min stojí  126 EUR  (vrátane DPH). 

Počet potrebných sedení je individuálny, počítajte s tým, že jedno sedenie vám dlhodobý efekt neprinesie. Odporúčaný rozostup medzi sedeniami je 2-4 týždne.