Pre psychické zdravie je dôležitý "Life balance" a vedomá voľba - vedomé rozhodovanie.


Spomínate si, kedy ste naposledy zažili pocit slobody v práci?  

Alebo kedy ste naposledy cítili harmóniu vo svojej rodine?

Či naplnenie pri svojich voľno časových aktivitách?


Pocit radosti, šťastia, slobody či vnútorná rovnováha sa nedajú dosiahnuť tým, že si ich odškrtnete ako položky na svojom to-DO liste. Sú to stavy bytia, ktoré dosiahnete len určitým nastavením mysle a konaním. Aby ste toto nastavenie dosiahli, je potrebné sa naučiť vedome rozhodovať a konať. 

Nič sa totiž nestalo samo od seba, ani to na vás zrazu nespadlo z neba. Váš aktuálny stav je výsledkom vášho myslenia a konania (či nekonania) v minulosti.

Vďaka individuálnym sedeniam si uvedomíte, ako a prečo ste sa do nepriaznivej situácie dostali, získate nadhľad a sami nájdete vhodné riešenie - urobíte vedomú voľbu

Tento výsledok dosiahneme tak, že spoločne odhalíme vzorce správania, cítenia a myslenia, ktoré nepríjemné stavy bytia ako úzkosť, depresia, syndróm vyhorenia, dlhodobá únava, či pocit smútku spôsobujú, prehlbujú a udržiavajú vás v nich. V priebehu sedení tieto vzorce zmeníme. Prinesie vám to dlhodobý efekt aj bez toho, aby ste užívali lieky. 


Aby ste opäť dosiahli vnútornú rovnováhu zameriame na tieto aspekty života:

Zdravie - Práca - Intímne vzťahy - Rodina - Priatelia - Voľný čas - Spiritualita


Cena: 1 individuálne sedenie v trvaní 120 min stojí 126 EUR (vrátane DPH). 

Počet potrebných sedení je individuálny, počítajte s tým, že jedno sedenie vám dlhodobý efekt neprinesie. Odporúčaný rozostup medzi sedeniami je 2-4 týždne.