Na kurzoch NLP sa naučíte, že komunikácia je kľúčom k spokojnému a naplnenému životu. Ide pritom o komunikáciu s inými ľuďmi, ale tiež a v prvej rade o komunikáciu so sebou samým. Naučíte sa objaviť vo svojej reči vzorce, ktoré sú zrkadlovým odrazom hlbšie sa nachádzajúcich vzorcov vo vašom myslení. 

To, ako hovoríte, podáva informácie o tom, ako sa pozeráte na svet, ako vidíte sami seba a čomu o sebe a o svojom okolí veríte. Od toho sa odvíja vaše cítenie a správanie. 

Zmeniť neužitočné vzorce, ktoré vás nepodporujú v tom, po čom túžite je možné a na kurzoch NLP sa naučíte ako.Čo vďaka kurzu NLP dosiahnete?


Zmysluplnosť

Zmysluplný život je radostný, vedie k naplneniu a človek sa cíti slobodný. Uvedomovaním si svojich vlastných hodnôt nájdete zmysel vášho života.

Jednotu

Radosť, ktorú zažívame v našom živote, závisí od toho, nakoľko sme citovo spojení.
V prvom rade sami so sebou, čo nie je také jednoduché, a potom s ostatnými,
so životným prostredím a so svetom,
v ktorom žijeme.

Trvalo udržateľný rozvoj

V živote neexistuje bod, kedy sme už v cieli. Rozvíjať vedomie a lásku je potrebné
neustále. Zmena postoja k sebe a k okoliu
a neustála bdelosť povedú k trvalo
udržateľným výsledkom.Ako to prebieha?

Kurzy sú kombináciou teórie - praxe - rozvoja uvedomovania si.

V ich priebehu si osvojíte veľmi účinné techniky, ktoré budete schopní v budúcnosti využívať v rôznych oblastiach svojho života. Budete schopní si aj sami pomôcť a poradiť v mnohých situáciach.

Kurz NLP Practitioner je zameraný na uvedomovanie si toho, ako môžete zobrať život do svojich rúk. Pracujeme predovšetkým s konaním, pretože akákoľvek zmena je uskutočniteľná, len ak sa prevedie do akcie.